Wat is Hoogsensitiviteit?

Bekijk hiernaast de film of lees hieronder meer over hoogsensitief zijn

" Hoogsensitieve of hooggevoelige personen, ook wel HSP genoemd, voelen meer aan dan anderen. Zij hebben een zeer verfijnd zenuwstelsel, waardoor zij zowel intern als extern sterker geprikkeld worden. In vergelijking met andere gemiddelde personen vangen hun zintuigen meer prikkels op (extern) en verwerken die ook uitgebreider en nauwkeuriger (intern). Hoogsensitieve mensen voelen meer aan."

Wil je weten of jij Hoogsensitief bent? Doe dan hier de test!

Grondlegger psycholoog dr. Elaine Aron

Dr. Elaine N. Aron is de grondlegster van het begrip HSP (Highly Sensitive Person). Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika en zelf ook hoogsensitief. Sinds 1992 doet zij onderzoek naar hoogsensitiviteit en schreef hierover meerdere boeken en wetenschappelijke artikelen. Haar bekendste boek is: “Hoog sensitieve personen: Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt”.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de bevolking hoogsensitief is en dat deze eigenschap is aangeboren en genetisch is bepaald.

Leven vanuit verbinding

Iemand die een krachtig hoogsensitief leven lijdt is iemand die leeft vanuit de verbinding met zichzelf. Hij kent zichzelf goed en maakt op grond hiervan keuzes. Het contact met de ander gaat hij aan vanuit de verbinding met zichzelf en zo ontstaat er een echt, zuiver en eerlijk contact. Het resultaat hiervan is dat hij hiervoor vaak veel terugkrijgt. Een krachtig hoogsensitief persoon maakt gebruik van een grotere wijsheid.

Eigen tijd nodig

Hoogsensitieve mensen hebben veel “eigen tijd” nodig. In deze tijd verwerken zij de informatie, reflecteren ze en moeten zij hun ziel voeden met activiteiten waar zij blij van worden. Vaak zijn dit kunstzinnige activiteiten, beleving in de natuur of sport. Deze “eigen tijd”, die vaak zo egocentrisch wordt voorgesteld, is absoluut noodzakelijk voor een hoogsensitief persoon om zo goed in balans te zijn en te blijven.

Hoogsensitief als last

Veel hoogsensitieve mensen ervaren hun hoogsensitiviteit niet als een kwaliteit, maar juist als een belemmering of last. Ze lijden omdat ze zich anders voelen dan hun omgeving.

Dit komt bijvoorbeeld omdat zij zichzelf aanpassen aan anderen en willen voldoen aan andermans verwachtingen. Ze verliezen hierdoor het contact met hun echte ik. Of ze leven in tweestrijd omdat wat ze doen anders is dan wat ze willen doen. Of ze hebben het contact met de mensen om hen heen verloren omdat het hun lichamelijk teveel energie kost om aan hun leven deel te nemen…….

Wat is belangrijk voor een HSP-er

Door inzicht te krijgen in en accepteren van je hooggevoeligheid kan deze van een valkuil en een last omgevormd worden tot een kwaliteit en een gave. Daarbij is het onder andere belangrijk om je goed te leren aarden, je grenzen te stellen, je valkuilen te leren herkennen, je innerlijke kracht te versterken en een juist evenwicht te vinden tussen activiteit en rust.

Elaine Aron geeft in haar boek ”Hoogsensitieve personen” de volgende 4 stappen aan naar inzicht en acceptatie: zelfkennis verwerven, een nieuw kader scheppen, oude wonden helen en omgaan met sensitiviteit.

1) Zelfkennis verwerven

Het is belangrijk dat je begrijpt wat het betekent om hooggevoelig te zijn. Wat is voor jou belangrijk, hoe ga je met jouw gevoeligheid om. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Ook is het belangrijk je lichaam heel goed te leren kennen en te verzorgen. Negeer je lichaam niet langer omdat het te zwak lijkt of niet wil meewerken.

2) Een nieuw kader scheppen

Je moet doelbewust veel van je verleden in een nieuw kader plaatsen, nu je weet dat je als een HSP-er ter wereld bent gekomen. Heel veel van je ‘fouten’ waren onvermijdelijk omdat noch je ouders, noch je leraren, vrienden en collega’s je hebben begrepen.
 Door je eerdere ervaringen in een nieuw kader plaatsen, kan je je gevoel van eigenwaarde sterk vergroten.

3) Oude wonden helen

Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je nu een begin maken de diepere wonden te helen. Als kind was je erg gevoelig; je had meer dan anderen last van problemen thuis of op school en van kinderziektes en dergelijke. Bovendien week je af van de andere kinderen, waar je vrijwel zeker onder hebt geleden.

Juist HSP-ers kunnen de neiging hebben om het innerlijke werk dat nodig is om de wonden uit het verleden te helen te vermijden, omdat ze de intense gevoelens die daaruit voortvloeien willen voorkomen. Je moet hierbij voorzichtig en langzaam te werk gaan. Maar je houdt jezelf voor de gek als je het voor je uit schuift.

4) Omgaan met sensitiviteit

Je kunt en moet, voor je eigen bestwil, betrokken zijn bij de wereld om je heen. De wereld heeft jou echt nodig. Maar je moet de vaardigheid hebben om het niet te overdrijven of je er juist aan te onttrekken.