DE 5 STRATEGIEEN VAN THE VIRTUES PROJECT

Taal is krachtig en taal vormt ons karakter Door onze manier van spreken en door ons taalgebruik kunnen we mensen ontmoedigen of inspireren

Het leven is leren De deugden zijn de lessen

Veilige grenzen geven bewegingsruimte Ze helpen om het voor jezelf en samen met anderen goed te hebben en te houden

Deze strategie begint met respect voor de waardigheid van iedereen en nodigt uit om tijd te maken voor bezinning, eerbied en schoonheid

Een van de grootste geschenken die je anderen kunt geven, is je aanwezigheid – je luistert met medeleven en aandacht