DE 5 STRATEGIEEN VAN THE VIRTUES PROJECT

Strategie 1 : Spreek Deugdentaal

Taal is krachtig en taal vormt ons karakter Door onze manier van spreken en door ons taalgebruik kunnen we mensen ontmoedigen of inspireren

Strategie 2 : Herken Leermomenten

Het leven is leren De deugden zijn de lessen

Strategie 3 : Stel Veilige Grenzen

Veilige grenzen geven bewegingsruimte Ze helpen om het voor jezelf en samen met anderen goed te hebben en te houden

Strategie 4 : Neem ijd voor Rust, Reflectie & Bezinning

Deze strategie begint met respect voor de waardigheid van iedereen en nodigt uit om tijd te maken voor bezinning, eerbied en schoonheid

Strategie 5 : Bied Actief Aandacht

Een van de grootste geschenken die je anderen kunt geven, is je aanwezigheid – je luistert met medeleven en aandacht