InzichtSessie voor meer overzicht & 

inzicht in jouw Mentale Gezondheid!

Een Goede Start naar een Duurzamer & Energieker Leven en Werken!

Hoe is het met jouw mentale gezondheid gesteld?

Met een inzichtsessie krijg je inzicht en overzicht in jouw mentale gezondheid. Door middel van het maken van o.a. een quickscan en het goede gesprek, heb je snel in beeld waar bij jou de pijnpunten zitten. Door juist daarop in het vervolgtraject pro-actief op te coachen, kan in de meeste gevallen het verzuim of burnout worden voorkomen.

Tijdens de inzichtsessie bespreken we de uitkomst van de quickscan, die je vooraf hebt gemaakt. In een gesprek van maximaal 2 uur gaan we op zoek naar waar voor jou de uitdaging en de ontwikkeling ligt en bespreken we welk vervolgtraject voor jou het meest geschikt is. 


Jouw investering

Voor bedrijven en organisaties € 275,= per persoon exclusief BTW

Voor particulieren op aanvraag


Locatie: Het Leven Leren, De Deel 22a, Emmeloord of in overleg op lokatie.


Vergoedingsmogelijkheden coaching vanuit werkgever

Wi jij graag gecoacht worden en wil jij weten welke mogelijkheden er voor jou voor vergoeding zijn? De meeste werkgevers hebben een (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Ga je mogelijkheden na bij je werkgever, leidinggevende of HR manager. 


       Een goede start naar een Duurzamer & Energieker Leven en Werken 


Waarom kies ik voor een NOBCO coach

Als beroepscoach ben ik aangesloten bij de NOBCO en werk ik volgens de IEGC (Internationale Ethische Gedragscode) voor coaches en mentoren. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf willen blijven ontwikkelen in hun professie als coach. Jou biedt het meer zekerheid bij de keuze van je coach. " Kies voor zekerheid. Kies een NOBCO Coach".


Waar kan ik mijn suggestie of mijn klacht doorgeven?

Mocht je suggesties of een klacht hebben over het coachtraject, voel je dan vrij om dit bij mij ter sprake te brengen. Dit kan in een gesprek in persoon of telefonisch. Coaching gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen gecoachte en coach. Neem het voortouw als de coaching niet aan je verwachting voldoet.

Mocht je na dit gesprek met mij als coach jouw probleem onverhoopt niet opgehelderd zijn, dan kan je via email een officiële klacht indienen volgens het Klachtenreglement van Stichting NOBCO bij het secretariaat van de NOBCO (Email: info@nobco.nl).


Levenswijsheden

" Take care of your body.
 It's the only place you have to live in"  
" Het leven is leren, de deugden zijn de lessen "
" The first health is wealth "