"Ik merkte dat hij gestresst was en 

dat hij regelmatig fouten maakte

maar ik had mij niet gerealiseerd dat..."

Een zieke werknemer kost u niet alleen geld........!

Mensen laten het vaak pas laat merken dat niet alles lekker loopt. Je hebt het als werkgever daarom vaak niet in de gaten, dat je medewerker overspannen is of tegen een burnout aanloopt. En heb je dat eenmaal wel in de gaten, dan ben je meestal al te laat.

In Nederland ligt het ziekteverzuim gemiddeld ronde de 4% in de afgelopen jaren. Van het totale ziekteverzuim in Nederland is 65% psychisch verzuim, waarvan 14% met Burnout-klachten. Een zieke werknemer kost u als werkgever al gauw zo'n € 250,= per dag en kan vaak nog verder oplopen tot wel € 400,= per dag. Afgezien van de kosten is het voor zowel werknemer als werkgever bijzonder vervelend om zo'n lange tijd uit de roulatie te zijn. Werkgever moet regelen dat het werk wordt overgenomen of er voor kiezen dat het werk blijft liggen en de werknemer zal moeten werken aan zijn herstel.

Ziekteverzuim heeft voor u de volgende nadelen:

 1. Hoge kosten vanwege uitval
 2. Lagere bedrijfresultaten
 3. Hoger risico op uitval van andere werknemers i.v.m. overbelasting
 4. Vervangend personeel regelen
 5. Geen duurzame inzetbaarheid van werknemers
 6. Geen evenwichtige werknemers
 7. Matige tot slechte werksfeer
 8. Matige tot slechte relaties onderling

Burnout Volksziekte nummer 1

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één in Nederland. Meer dan één miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Iemand met een burnout kan binnen 6 maanden weer hersteld zijn, maar terugvallen ligt dan vaak op de loer. Bij een ander deel van de mensen duurt de burn-out een stuk langer en kan het een jaar of zelfs wel twee jaar duren.


Voorkomen is altijd beter dan genezen

Door het vroegtijdig signaleren van stress kan uitval op termijn vermeden worden en daar waar nodig gerichte ondersteuning gegeven worden in de vorm van coaching, training en begeleiding. Hoe ernstiger de burnout, hoe langduriger het herstel en hoe groter de kans op herhaling. Hoe eerder hoe beter en hoe sneller een werknemer weer goed in zijn vel zit en dus weer aan het werk kan. 


Het pad naar een duurzamer & vitaler leven

Het Leven Leren helpt bedrijven, organisaties en particulieren in hun weg naar een effectiever, energieker en vreugdevoller levenOm meer evenwicht te krijgen tussen het werkende en het privéleven. Door middel van preventieve coaching op psychisch verzuim, zoals overspannenheid en burnout, gaan we samen op zoek naar een manier van leven die het beste bij hem of haar past. In de coaching onderzoeken we het persoonlijke leiderschap, bijvoorbeeld, het vermogen om nee te kunnen zeggen, hoe om te gaan met druk, aandeel en aanwezigheid van perfectionisme etc., maar ook gaan we op zoek naar de best passende manier van leven

Preventieve coaching in zetten, helpt om te leren weer aan het roer van het eigen leven te gaan staan. Om het schip in die richting te loodsen die vol te houden is en zo op weg te gaan naar een Duurzamer & Vitaler Leven!


Het Leven Leren Preventieve Coaching

 • Lagere kosten ziekteverzuim
 • Hogere productiviteit van het bedrijf
 • Vergroting van de duurzame inzetbaarheid
 • Energiekere, productievere, tevredener en blijere werknemers
 • Betere en bevredigendere onderlinge relaties
 • Prettigere en rustigere werksfeer
 • Zowel materieel als immaterieel betere resultaten
 • Betere resultaten in geld en geest
 • Voor een duurzamere en energiekere levensstijl in werken en leven!!" Iemand anders de schuld geven is één van de beste manieren,

om zelf met het probleem te blijven zitten " 

Symptomen van een Burnout

Jij ziet het eerder dan de persoon zelf!

Een goed filmpje over hoe je een burnout kunt herkennen.

Bron: Youtube - Therapieland

Wat heeft Het Leven Leren te bieden?

Inzichtsessie Jouw Vitaliteit 

Inzicht en overzicht voor een goede start naar een duurzamere & energiekere levensstijl

voor leven en werken!

Vitaliteitsontwikkeling Individueel 

Individueel Coachingstraject werken aan een duurzamere & energiekere levensstijl voor leven en werken!

Vitaliteitsontwikkeling in een Groep

Vaardigheidstraject in een groep, in de vorm van training werken aan een duurzamere & energiekere levensstijl voor leven en werken!

BONUS

In Nederland is 65% van het ziekteverzuim van psychische aard en bij 14% gaat het om burn-outklachten.

Hiervan, blijkt uit onderzoek, is een groot deel Hoogsensitief.

De stress symptomen lijken identiek te zijn bij zowel hoogsensitieve als bij niet-hoogsensitieve personen (HSP-ers).

Als expert op het gebied van hoogsensitiviteit weet ik dat de benadering en de oplossing voor HSP-ers anders is.

Men gaat bij burn-out vaak uit van geestelijk ziek-zijn. Bij de HSP-er gaat het echter niet om ziek-zijn,

maar om het niet goed of te weinig goed omgaan met de eigenschap van Hoogsensitief zijn.


Met mijn expertise in hoogsensitiviteit, mijn eigen ervaringen als HSP-er en mijn jarenlange ervaring als coach

in het begeleiden van deze groep mensen, maakt dat ik jou en/of jouw bedrijf
meer te bieden heb dan andere vitaliteitscoaches.